När en vacker tanke blir en sång
Många gånger än
Jag vill att du skall bli lycklig
Kungens vaktparad
Mitt sommarland
Nya ord
Jag skall inte fälla några tårar
Då finns du hos mig
Han lämnar mig för att komma till dig
Kanske var min kind lite het
Sången föder dig tillbaka
Tågen kan gå igen
Dröm är dröm, och saga saga(Cupol CLPN 348)
© 1971 Cupol AB, Stockholm