Agnetha Fältskogs bästa
Jag var så kär
Utan dej, mitt liv går vidare
Allting har förändrat sej
Zigenarvän
Om tårar vore guld
Många gånger än
Dröm är dröm, och saga saga
Vart skall min kärlek föra?
Så glad som dina ögon
En sång om sorg och glädje
Vi har hunnit fram till refrängen(Cupol CLPL 1023)
© 1973 Cupol AB, Stockholm